مغزی یه سر فلز،مغزی یکسر فلزی،مغزی آذین،لوله آذین،اتصالات آذین
مغزی یه سر فلز،مغزی یکسر فلزی،مغزی آذین،لوله آذین،اتصالات آذین
مغزی یه سر فلز،مغزی یکسر فلزی،مغزی آذین،لوله آذین،اتصالات آذین
مغزی یه سر فلز،مغزی یکسر فلزی،مغزی آذین،لوله آذین،اتصالات آذین

زانو دیواری مغزی فلزی

از مزایای لوله پلی پروپیلن میتوان به عدم پوسیدگی داخل و خارج،تحمل دما تا ۶۵ درجه،وزن،کاهش هدر رفته اتصال انرژی،کاهش افت فشار،رسوب نا پذیری نسبی،نصب سریع آسان،اقتصادی بودن نسبی نام برد.

موجود در انبار

15,297 تومان